EDUCATION

2023 MA Fine Art, Piet Zwart Institute, Rotterdam

2020 BA Fine Art, HKU, Utrecht (with honours)

2016 Propaedeutic year, Fine art and Design in Education, HKU, Utrecht


EXHIBITIONS

2022 Lift Off, AG, Utrecht

2022 Too fem for art, Kollection Kitsch at art central XL, WORM, Rotterdam

2021 This art fair, Kromhouthal, Amsterdam

2021 Het begin, Kunsthub BinK, Elburg

2021 Salon ijl,  Galerie Noord, Groningen 

2021  ALL INN , Het HEM, Zaandam     

2021 (Open) Studios, Piet Zwart Institute, Rotterdam 

2020 20/20 DAYBREAK, Young Art Weekend, Ruis, Nijmegen

2020 Limburg Biënnale, Marres, Maastricht

2020 Kunstroute, Stadsgehoorzaal, Leiden

2020  Graduation Show, HKU, Utrecht

2020  Depot 20/20 , AG, Utrecht

2019 Fragments of a Grocerylist, Tuub, Utrecht

2019 DOG DAYS,  De Nijverheid, Utrecht

2018  Homo ludens, AK24, Utrecht

2017 Zeitgeist, AK24, Utrecht


PRIZES/NOMINATIONS

2020 Nominated for the Buning Brongers Prize


Using Format